Tiedot palveluntarjoajasta ja rekisteriselosteet

MTY SOLALA

Solalantie 29, 35270 Västilä Orivesi

Puhelin: 044 530 6728

Sähköposti:

MTY Solalan y-tunnus on 2471169-1 ja arvonlisäverotunniste on FI24711691.

MTY SOLALAN ASIAKAS- JA TOIMEKSIANTOREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 15.5.2018

1 Rekisterinpitäjä

MTY SOLALA

Y-tunnus 2471169-1

Solalantie 29, 35270 Västilä Orivesi

2 Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

osakas Simo Solala

Puhelin 044 530 6728

Sähköposti:

MTY Solala on tullut tietosuojaselvityksessään siihen tulokseen, että sen ei tarvitse nimetä erillistä tietosuojavastaavaa.

3 Rekisterin nimi

MTY SOLALAN ASIAKAS- JA TOIMEKSIANTOREKISTERI

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Majoitustoiminta edellyttää aina henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on MTY Solalan ja asiakkaan välinen asiakassuhde.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: Asiakassuhteen hoitaminen ja palveluistamme kertominen. Asiakasrekisterin käsittelytehtäviä ei ulkoisteta.

5 Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaiden henkilötietoja. Sinne tallennetaan nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, tiedot vuokratuista majoituksista/ palveluista.

6 Henkilötietojen säilytysaika

MTY Solala säilyttää asiakkaiden yhteystietoja viisi vuotta.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä, asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta ja asiakkaan täyttämästä matkustajailmoituksesta.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta MTY Solalan yrityksen ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9 Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Paperimuodossa oleva kirjallinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Kaikkeen digitaaliseen aineistoon ja niihin otettuihin varmistuksiin on pääsy vain MTY Solalan osakkailla ja siihen oikeutetulla työntekijällä. Digitaalinen aineisto on suojattu muun muassa virustorjunnalla ja palomuurilla.

10 Profilointi

MTY Solala ei tee mitään asiakastietoihin liittyvää profilointia.

11 Rekisteröidyn oikeus

Rekisteröidyllä asiakkaalla on seuraavat oikeudet; tarkastusoikeus, oikeus tietojen oikaisemiseen, vastustamisoikeus, poisto-oikeus. Näitä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen:
MTY Solala
Solalantie 29
35270 Västilä Orivesi

MTY Solala voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html